Internetowa rejestracja do kolejki

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.
Prawo Jazdy

1. Profil Kandydata na Kierowcę

2. Pozostałe sprawy związane z prawem jazdy

Pojazd - Rejestracja

1. Rejestracja pojazdu

2. Przerejestrowanie pojazdu, dopisanie/skreślenie współwłaściciela

3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

4. Wyrejestrowanie pojazdu (np. demontaż, kradzież)

5. Nabicie nr VIN, wykonanie tabliczki znamionowej

Pojazd - Odbiór dowodu rejestracyjnego

1. Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego (DR), karty pojazdu (KP)

2. Odbiór zatrzymanego DR

Pojazd - inne sprawy

1. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

2. Zmiana danych w DR i KP

3. Wtórnik DR/KP, nalepki na szybę, tablic rejestracyjnych

4. Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na wpisy)

5. Uzyskanie: trzeciej tablicy rejestracyjnej, kopii zatrzymanego DR, zaświadczenia w zamian za zagubiony lub skradziony DR/KP

6. Zmiana danych pojazdu (np. "HAK", "GAZ", "VAT-1,2", "L", zastaw rejestrowy, wpis F.3., zmiana rodzaju pojazdu i inne)

Paszporty - Odbiór
Paszporty - Złożenie wniosku
Geodezja
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)